Vil du være med å bestemme?

av Tor Magnus Jonassen
20.10.21
Tiden har kommet for å finne ut hvor fremtidens bibliotek skal ligge, og hva det skal inneholde.

Siden 2002 har Moss bibliotek leid lokaler i Møllebyen, men om tre år går kontrakten ut. Det gjør at vi må ta stilling til om man skal oppgradere dagens lokaler, eller om vi skal bygge oss et helt nytt bibliotek! Ingenting er bestemt, så her trenger vi hjelp!

SPØRRESKJEMA LENGER NED I SAKEN!

I en sånn prosess er det mange ting som må tenkes på. For eksempel om man skal samlokalisere et nytt bibliotek med Kulturskolen.

Vil det gi kulturlivet i Moss nye muligheter? Vi vil gjerne høre hva DU mener og tenker! Vi har laget en spørreundersøkelse som vi håper du vil svare på:

Innspill til plassering av nytt bibliotek og kulturskole i Moss kommune

Litt bakgrunn:

Moss kommune og MK Eiendom har invitert tre arkitektbyråer til å komme med egne mulighetsstudier for samlokalisering av bibliotek og kulturskole på tre ulike tomter i sentrum.

Tomtene og områdene som blir belyst i mulighetsstudien er:

  • Videreutvikling og oppgradering av dagens lokaler i Møllebyen
  • Parkeringsplassen vis-à-vis Brandstrup-gården i Gudesgate
  • Kirketorget foran Kirkegata 14

(se bildene ved å følge denne lenken)