Elsykler

Utlån av elsykler Både Moss- og Rygge bibliotek låner ut elsykler. Tilbudet finansieres via midler Klima Østfold fikk da de i 2016 søkte om klimasatsingsmidler til fossilfri transport. Altså til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Rygge bibliotek har nå fem el-sykler klare for utlån og Moss har ti. Det er gratis å låne en slik sykkel. Aldersgrense for lån er 18 år, lånetid 1 uke og låner må ha med seg legitimasjon. Ut- og innlevering skjer kun i bemannet tid. Sykkelen må oppbevares trygt, behandles pent på og leveres rengjort.

Syklene kan reserveres på samme måte som du reserverer en bok eller du kan ta kontakt med bibliotekene på:

Rygge: tlf 99091115 eller på mail til rygge.bibliotek@moss.kommune.no

Moss: tlf 99091115 eller på mail til moss@moss.folkebibl.no.