Om dette arrangementet

Tid
18:00
Pris
Gratis
Bibliotek
Målgruppe

Read the signs - Stopp vold mot kvinner! Sorosoptimist International

Soroptimist International (SI) er en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner med motto å være en global stemme for kvinner. Soroptimistene er et nettverk av sosialt engasjerte kvinner med forskjellig bakgrunn og yrker.

ÅRETS KAMPANJE ER : «READ THE SIGNS»

FOKUS PÅ FOREBYGGING FOR Å HINDRE VOLD MOT KVINNER

Ordfører Hanne Tollerud:
Moss kommunes Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

• Politiet i Moss: Forebyggende avdeling

• TryggEst i Mosseregionen, v/ koordinator Lillian W Riis

Enkel servering - Åpent for spørsmål

Velkommen!