Frøbiblioteket

En tur til biblioteket kan resultere i en bugnende blomsterkasse!

Et frøbiblioteket er et tilbud for alle hobbygartnere. Her kan du låne frø om våren. På høsten forsøker du å høste frø fra plantene du har dyrket, og leverer frøene tilbake til biblioteket slik at andre kan låne dem året etter.

Du kan få inntil 3 poser ulike frø. Ordningen er tillitsbasert og vi håper det kan bli et fint tilbud.

Du er hjertelig velkommen til å besøke våre frøbibliotek i Rygge og Moss

*Frøbiblioteket trenger dine frø! Dersom du har frø å avse tar vi ved Moss- og Rygge bibliotek i mot med takk! Disse vil bli videreformidlet når frøbiblioteket åpner til våren.

Kontakt oss på telefon: 99091115 eller på mail til Moss: moss.bibliotek@moss.kommune.no eller Rygge: rygge.bibliotek@moss.kommune.no