Advokatvakten i Moss

Gratis juridisk hjelp på Moss bibliotek På torsdager fra kl. 16.30

I samarbeid med Den Norske Advokatforening tilbyr vi gratis juridisk veiledning på torsdager utenom feriene på Moss bibliotek.
Rygge bibliotek har ikke denne tjenesten. Advokatvakten er fra 16.30, og tar imot personer fortløpende. Det lønner seg å være
tidlig ute for å trekke kølapp.

Skriv gjerne en kronologisk oversikt over den saken du vil diskutere, og husk å ha klar alle relevante papirer.

www.advokatenhjelperdeg.no kan du lese mer om hvordan du forbereder deg for et effektivt og godt møte med advokat.