Fritt spillerom

Biblioteket utvikler en ny brukerstyrt arena for ungdom fra 13 –25 år, hvor læring, kreativitet og sosialisering er i fokus. 

Fritt Spillerom 

Ungdomsmedvirkning er et av hovedkriteriene for driften av tilbudet. I praksis vil dette si at vi bygger en sone i biblioteket dedikert til  kreative workshops, medieproduksjon, gaming og E-sport. Innredning av rommet blir  bygget av gjenbruksmateriale, og tiltaket skal ha fokus på bærekraft og miljø. 

Fritt Spillerom handler også om delingskultur: I tilknytning til dette rommet etablerer vi også et utstyrsdepot : MossEporten, med teknisk utstyr og dataverktøy som andre ungdomsorganisasjoner i kommunen kan låne og benytte til egne arrangementer i fritidsklubber, kulturskole og andre arenaer. Vårt håp er at andre ungdomstiltak vil bli  med i MossEporten og tilby utlån av sitt utstyr. Tanken bak dette tiltaket er at de forskjellige ungdomstilbudene i kommunen kan dele på ressursene i stedet for å måtte kjøpe inn likt teknisk utstyr, alt fra symaskiner til datamaskiner, og spare både penger og miljø. 

Fritt Spillerom skal gi ungdom en arena for læring, mestring og deling. Det skal bli en levende møteplass hvor det ofte er aktivitet, men også et sted som innbyr til uforpliktende «henging med venner» utenom kvelder med organiserte aktiviteter.  

Prosjektet er utført i samarbeid med Circular Ways, Bymisjonen, Kråkereiret.  

Vi er støttet av Sparebankstiftelsen DnB, Nasjonalbiblioteket  og Viken fylkeskommune.