Boken kommer

Et tilbud til eldre og funksjonshemmede

Alle kan ha glede av bøker! Kan du ikke lese selv, har vi lydbøker eller tilrettelagte bøker med gode bilder og enkel tekst.

HVEM kan bli låner?
– Alle som på grunn av handikap, sykdom eller alder har vanskelig for selv å oppsøke biblioteket.
– Lånere som for en kortere periode ikke klarer å komme til biblioteket på egen hånd

HVORDAN blir man låner?
– Ta kontakt med biblioteket på tlf.: 99091115
– Ta kontakt på e-post: kristoffer.tangard@moss.kommune.no (Moss bibliotek)
– eller: rygge.bibliotek@moss.kommune.no (Rygge bibliotek)

HVA kan man låne?
– Romaner, bygdebøker, historiske romaner
– Krim og spenning
– Reiseskildringer
– Biografier
– Dikt
– Skuespill
– Faglitteratur om det meste

– Lydbøker på CD
– Storskriftsbøker
– Lettleste bøker
– Film på DVD

HVORDAN fungerer ordningen?
– Ordningen er gratis for låneren
– Låneren får bøkene kjørt hjem til seg ca. en gang i måneden
– Biblioteket vil etter beste evne sende bøker eller andre medier etter lånerens ønske enten det gjelder tema, genre eller enkelt-titler