Studenter

Bibliotekenes tilbud til studenter

Bestilling av fagbøker
Biblioteket kan bestille bøker fra andre bibliotek, også universitet og høgskolebibliotek. For å bestille bøker eller artikler kan du enten gjøre dette selv via www.bibsok.no eller sende
epost moss.bibliotek@moss.kommune.no eller rygge.bibliotek@moss.kommune.no til bibliotekene med bokas tittel, forfatter og ditt navn og lånekortnummer. Det tar ca 1 uke for bøkene å
komme til biblioteket, og du henter de ved å henvende deg i skranken.

Hvis biblioteket på din skole har boken du ønsker kan du be dem sende boken til Moss- eller Rygge bibliotek. Da blir boka sendt til biblioteket, gratis, og du kan hente den hos oss.

Grupperom og lesesaler
Vi har lesesal på Moss bibliotek og grupperom tilgjengelig både i Moss- og Rygge. Det er mulig å reservere plass på grupperommene på forhånd. Lesesalen er tilgjengelig fra
kl. 07.00-23.00 når man underskriver avtale om Meråpent bibliotek.