Om dette arrangementet

Tid
19:00
Pris
Gratis
Bibliotek
Målgruppe

Skogen

Foredrag i samarbeid med Naturvernforbundet i Follo - Moss

Ulrika Jansson arbeider med forskning/utvikling ved Biofokus.
Hun har nå permisjon fram til 2023, og er forsker ved NINA, Norsk institutt for natur-forskning.
Hun har mastergrad i biologi og doktorgrad i økologi.

Jansson har god økologisk forståelse innen de fleste naturtyper og meget god kunnskap om naturtyper i skog og noe av dette vil hun dele med oss i dette foredraget