Kira Jarmysj – Utrolige hendelser i kvinnecelle nr. 3

av Lise Haugen Larsen
14.03.22
Hvordan er livet for unge, regime-kritiske russere i dag? Kira Jarmysj er best kjent i Russland som pressetalsperson for opposisjonspolitiker Aleksej Navalnyj. Nå er hun aktuell med romandebuten Utrolige hendelser i kvinnecelle nr. 3. I Russland ble boka raskt stemplet som «homopropaganda» av russiske myndigheter, grunnet skildringer av likekjønnet kjærlighet. Gjennom boka skildrer Jarmysj et moderne og kontrastfylt Russland. Vi anmelder boken her.

Dette er en helt fersk roman fra dagens Russland, men med ganske klare og åpenbare likheter med virkeligheten. Forfatteren er den unge russiske kvinnen som var Aleksej Navaljevs pressetalskvinne. Han sitter som kjent fortsatt fengslet, og etter gjentatte arrestasjoner for «ulovlige demonstrasjoner» mot myndighetene i Russland, forlot Jarmysj landet og lever nå i et ikke navngitt europeisk land.

I boka heter hovedpersonen Anja, er 28 år, har god utdannelse fra et prestisjeuniversitet i Moskva og skal etter planen bli diplomat. Men hun er også politisk aktiv og både deltar i, og arrangerer, demonstrasjoner mot myndighetenes maktmisbruk og korrupsjon.

Historien starter da Anja kommer til en såkalt «spesialmottak», der hun skal sone en ni dagers straff for å ha deltatt i en ulovlig demonstrasjon. Slike steder brukes som soningsanstalter for kortere straffer for mindre forseelser. Her skal hun være i ni dager og de dagene skal hun tilbringe på celle med 5 andre kvinner og de bor tett, i tre køyesenger.

Ett nytt kapittel for hver dag – det hender ikke mye og de har det egentlig ikke så verst. ««Hele straffen besto bare i å hvile under strenge betingelser. Man kunne sove så mye man ville, drive dank hele dagen, lese, prate, lufte seg og gå og spise, og dét skulle liksom gjøre en til et bedre menneske», oppsummerer hun tidlig i fengselsoppholdet. Men det er jo det at demonstrasjoner i det hele tatt gir grunnlag for fengselsstraff. I den lille, trange cellen sin åpner de seg etter hvert litt opp for hverandre og vi får innblikk i et temmelig dystert bilde av samfunnet de lever i. Fire av kvinnene har levd og lever tøft, med vold, rus og fattigdom. Korrupsjon, overgrep og menns syn på kvinnene er også ganske nedslående. Èn har masse penger, de tjener hun på å «betjene» styrtrike menn, men hun vil ikke kalle seg prostituert. Anja, med god utdannelse, er den som skiller seg ut og samtidig som hun tar inn over seg de andres historier, ser hun tilbake på sentrale episoder i sin egen barndom, ungdom, studietid og ung voksentid. Det er innimellom også humor, men under det hele lurer selvsagt det et stort alvor over samfunnsutviklingen. Og de utrolige hendelsene? Ja, Anja opplever merkelige ting på cellen, men de må du nesten lese om sjøl.