Krimkrigen og Moss

av Tor Magnus Jonassen
22.09.22
Moss har to kjente stedsnavn som har en tilknytning til Krimhalvøya: Malakoff og Balaklava. Les mer om hvorfor i artikkelen under.

I bildet i denne artikkelen ser vi fra et turnstevne på Malakoff idrettsplass, tatt i ca. 1920. Navnet Malakoff er hentet fra fortet Malakoff, ved Sevastopol på Krimhalvøya, og var et kjent sted fra Krimkrigen (1853-1856). I Moss brukes navnet Malakoff som betegnelse på området sør for Høienhaldgata, vest for Dyreveien og nord for Melløsbakken / Steinullbakken.

Arealet var en del av Melløs gård og på 1850-tallet bygde den daværende eier, Jens Ludvig Gerner, på dets høyeste punkt et utsiktstårn av stein som ble ryddet ved oppdyrking av jordene omkring. St. Hans var det vanlig å brenne bål her og det er fremdeles vanlig, selv om tårnet for lengst er borte.

Under Krim-krigen inntok de allierte fortet Malakoff ved Sevastopol. Til minne om seieren reiste eieren av Melløs, Jens Ludvig Gerner et utsiktstårn på Melløs og kalte tårnet Malakoff. Det lå ved den lille parken nord for Byfogd Grundts vei, men ble revet i 1901. Gerner reiste også et utsiktstårn på sin andre eiendom Orkerød på Jeløy på utsiktstedet han kalte Balaklava, til minne om det andre fortet de allierte inntok.

Bildet er hentet fra Vogt-samlingen 

Info er hentet fra Moss byleksikon