Meråpent

Meråpent vil si at du har tilgang til bibliotekets lokaler og fasiliteter utenom betjent åpningstid.

Hva er det meråpne bibliotek?

Meråpent vil si at du har tilgang til bibliotekets lokaler og fasiliteter utenom betjent åpningstid. Man kan logge seg inn fra kl. 07 og sitte til kl. 23 hver dag. Tilbudet gjelder for alle over 15 år. Barn har kun adgang i følge med voksne.

Slik får du adgang:

Du må være registrert bruker, ha gyldig lånekort og pinkode, og skrive under en avtale. Avtalen er personlig og det ikke er tillatt å slippe inn andre når du logger deg inn. Du får adgang ved å lese av kortet i kortleseren og taste en pinkode ved inngangen eller i heisen. Det er videoovervåking i biblioteklokalet. Overvåkingen er av hensyn til din sikkerhet og beskyttelse for bibliotekets inventar og utstyr. Døren er låst når du oppholder deg i lokalet. Forlat biblioteket når det stenger kl. 23.00. Det blir gitt beskjed over høyttalere i forkant, og innbruddsalarmen vil bli aktivert etter kl. 23.00. Alle brukere av det meråpne biblioteket får en gjennomgang av lokalet og branninstruks med personalet når de signerer avtale. Oppholdet skjer på eget ansvar.

Send inn digitalt skjema for å få meråpent!