Jeg husker ikke - historier om demens (Anders N. Kvammen)

av Kristoffer Tangård
10.08.22
Bokanmeldelse fra Enkelt innhold-hylla

Dette er en slags novellesamling i tegneserieform, som presenterer tre historier – alle med fokus på mennesker som får demens og på hvordan dette påvirker deres respektive familier. Forfatter og illustratør Anders N. Kvammen dyrker en simplistisk, nærmest barnslig stil, i tegningene, men får tydelig frem likevel hvordan det kan være både frustrerende og fortvilende når et tilfelle av demens treffer en selv, uten at man skjønner hva som skjer.

For at vi som lesere skal skjønne hvem som er «rammet», har Kvammen valgt å fremstille denne personen i en annen farge eller sjattering – kanskje også for å markere deres følelse av utenforskap? I den siste av de tre historiene – som tar for seg henholdsvis en far og en mor respektivt - er det vel å merke ikke selve den demensrammede som blir «skilt ut», men den unge sønnen til vedkommende. Kvammen viser heller aldri faren «i levende live» noe sted i denne historien – dette kan være for å skåne leseren for noe ubehagelig, eller for å gi mer fokus til nettopp sønnens opplevelse av at en han er glad i har blitt syk.

Et markant trekk er Kvammens implisitte empati som historieforteller, ved at han viser hvordan menneskene rundt den rammede – i paradoksal kontrast til den visuelle måten å «skille ut» offeret på – som regel er veldig forståelsesfulle. Er denne serien et forsøk på å vise at tidligere statsminister Brundtland hadde rett når hun sa at det er «typisk norsk å være god»?

Tonen i boken er veldig varm og aksepterende – det gjøres heller aldri noe stort poeng ut av at familien i historie nr. 2 åpenbart er muslimsk. Det hele kunne ha blitt i overkant «snilt» hvis ikke det var for de karakteristiske tegningene til Kvammen, med de litt skakke, grove linjene – og enkelte innslag av at noen sier noe «feil» (skjønt med en god intensjon).

LESER SØKER BOK skriver: Historiene er nære og varme. Språket er muntlig. Teksten er skrevet med store bokstaver. Det er litt ulik størrelse på bokstavene i snakkeboblene. Kontrasten på tekst og bakgrunn kan være litt dårlig.

Lån boken her: Jeg husker ikke... : historier om demens - Mossebibliotekene