Smartlån på Mossebibliotekene: velg blant filmer som ikke fins på strømmetjenestene!

av Tor Magnus Jonassen
07.02.24
I Moss har bibliotekar Kristoffer Tangård pønsket ut en metode for å øke utlånet av samlingen deres: SMARTLÅN.

Det handler om videoer som IKKE FINS PÅ STRØMMETJENESTENE. Disse leter Kristoffer fram på tjenesten JustWatch, der du kan avgrense til norske strømmetjenester.

Han har laget én større og to små utstillinger rundt i biblioteket og har satt opp en plakat med informasjon.

Hvorfor smartlån?

De siste ti årene har verden bevitnet et enormt trendskifte, hvor film i større grad blir konsumert via strømming. I bibliotekverdenen er dette tatt til følge via tilbydere som Filmoteket.no, hvor du kan strømme opptil flere filmer i måneden med ditt nasjonale lånekort.

Men nettopp fordi porteføljen til giganter som Netflix, Disney+ m.fl. har blitt så rik og omfattende er det lett å glemme at mange filmer fortsetter å være utilgjengelige eller innehar en uforutsigbar tilgangsstatus både her og andre steder i strømmesjiktet.

Dette er en av grunnene til at Mossebibliotekene fortsetter å prioritere disk – DVD og blu-ray – til sine lånere. Og derfor har vi også satt i gang kampanjen SMART-LÅN – for at du skal kunne føle at du ikke låner en film forgjeves!

Tekst og bilder til denne artikkelen er hentet fra: Biblioteket tar saka-bloggen.