Om Rygge bibliotek

Rygge bibliotek flyttet høsten 2016 inn i nye lokaler sammen med Rygge ungdomsskole.

Det nye biblioteket er et bibliotek for både skolen og allmennheten, et kombinert skole og folkebibliotek. Selve biblioteket er på ca 550m2, fordelt på tre etasjer.

Biblioteket er selvbetjent, og har «meråpent», hvilket betyr at lånere kan bruke biblioteket utenom bemannet åpningstid og ha tilgang til biblioteket store deler av døgnet alle dager i året. Bibliotekets lånere har tilgang på to grupperom, mange sitteplasser og flere PC’er. I første etasje er det i hovedsak veiledning, aviser, tidsskrifter, barneavdeling, en innholdsrik lokalsamling og en stor sofa. I andre etasje står mesteparten av samlingen, blant annet alle fagbøkene og flere studieplasser. Tredje etasje har ungdom som målgruppe. Det er inngang til skolen i alle etasjer, og det er heis. Biblioteket har tilgang til rom av ulik størrelse på kveldstid, slik at man har fin mulighet til å arrangere forfattertreff, debatter, temakvelder med mer.